2017–2018 mokslo metais dirbantys pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Darbo stažas

Išsilavinimas.

Ką ir kada baigė

Įgyta specialybė

Pareigos

Elektroninio

pašto adresas

Įgyta    kvalifikacinė           

kategorija

1.

Janina

Dapkienė

41 m.

Aukštasis, ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetas, 1978 m.

Auklėtoja – metodininkė

Direktorė

janinadapkiene@gmail.com

 

Vyr. auklėtoja

III vadybinė kvalifikacinė

 kategorija

2.

Laima Radzevičienė

6 m. 4 mėn.

Klaipėdos universiteto  vaikystės pedagogikos studijas

Edukologijos bakalauro laipsnis

 Mokytojo kvalifikacija

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

3.

Rita

Daugintienė

12 m.

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 

Verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis

Mokytojo kvalifikacija

Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja

Vyr. mokytoja

4.

Sigita 

Viliušienė

1 m., 8 mėn.

Klaipėdos valstybinė kolegija.

Ištęstinės Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogikos studijų programa IV kursas

Ikimokyklinio ugdymo

 mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja

5.

Gintarė

Jomantienė

 

Klaipėdos valstybinė kolegija

Ikimokyklinio ugdymo

 mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo

mokytoja

6.

Kristina Bogužienė

 

12 m.

Šiaulių konservatorija.

Šiaulių universitetas Menų fakultetas

Muzikos pedagogika ir muzikos mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė

Vyr. mokytoja

7.

Ilona Puškorienė

35 m.

Šiaulių 

universitetas

Logopedė-

spec. pedagogė

Logopedė-spec. pedagogė

Metodininko

kvalifikacija