2017–2018 mokslo metais dirbantys pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Darbo stažas

Išsilavinimas. Ką ir kada baigė

Įgyta specialybė

Pareigos

Elektroninio

pašto adresas

Įgyta kvalifikacinė           

kategorija

1.

Janina

Dapkienė

39

Aukštasis, ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetas, 1978 m.

Auklėtoja – metodininkė

Direktorė

janinadapkiene@gmail.com

 

Vyr. auklėtoja

III vadybinė kvalifikacinė

 kategorija

2.

Laima Radzevičienė

4

Klaipėdos universiteto  vaikystės pedagogikos studijas

Edukologijos bakalauro laipsnis

 Mokytojo kvalifikacija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3.

Rita

Daugintienė

10

Universitetinis, Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologijos b a k a l a u r o laipsnis

Mokytojo kvalifikacija

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja

4.

Žydronė

Mockuvienė

13

Klaipėdos universitetas, pedagogikos fakultetas

Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos mokytojos bei socialinio pedagogo kvalifikacija

Mokytoja

5.

Zina

Birbalienė

43

Specialus vidurinis, Klaipėdos A.Venclovos pedagoginę mokyklą 1973 m.

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

Vyr. mokytoja

6.

Kristina Bogužienė

 

20

Šiaulių konservatorija.

Šiaulių universitetas Menų fakultetas

Muzikos pedagogika ir muzikos mokytoja

Mokytoja

Vyr. mokytoja

7.

Sigita

Viliušienė

24

Klaipėdos Valstybinė kolegija

Ikimokyklinio-priešmokyklino ugdymo pedagogė

Mokytoja

8.

Nijolė

Grimalienė

26

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 2011 m.

Pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės ikimokyklinių įstaigų okgofrenopedagogės

Logopedė

Vyr. auklėtoja

9. Irena Saldytė 5 Klaipėdos universitetas 2013 m.

Religijos studijų magistro kvalifikacinis laipsnis

Religijos studijų krypties dvasinio konsultavimo studijų programa Tikybos mokytoja
10. Lina Konzerskytė 7 Klaipėdos kolegijos filologijos studijų krypties anglų-prancūzų kalbų pedagogikos koleginę studijų programą Mokytojo profesinė kvalifikacija Anglų kalbos mokytoja