13Kov
2020
0

KLAIPĖDOS R.  PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO

KLAIPĖDOS R.  PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO

 

2020 m.  kovo 13  d.  Nr. VP-6

Gargždai

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. AV-525 bei Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimu privalomai stabdyti ugdymo procesą 2020 m. kovo 16–27 d., n u r o d a u:

  1. Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojams, dirbantiems ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, mokyklose-darželiuose, dirbti nuotoliniu būdu. Paskelbti darbo valandas įstaigų tinklapiuose, kada ir kaip klientai gali konsultuotis telefonu (Skype, Mesenger) ar elektroniniu paštu.

P. S. Psichologė Deimantė Adakauskienė dirbs nuotoliniu būdu trečiadieniais nuo 8-14.30 val.