1985 metų gruodžio 7 dieną Kvietinių kaime duris atvėrė Gargždų tarybinio ūkio 45 vietų lopšelis-darželis.

1990 metais sumažėjo ikimokyklinio amžiaus vaikų. Pusę darželio  pastato buvo atiduota Kvietinių pradinei mokyklai. Tais metais dvi atskiros švietimo įstaigos rudenį sutiko po vienu stogu.

1991-06-01 Gargždų tarybinio ūkio lopšelis-darželis reorganizuotas į Kvietinių vaikų darželį. Finansinę veiklą tuo metu vykdė rajono Švietimo skyrius, nuo 1992-01-01 –  Gargždų apylinkė ir nuo 1996-01-01 – Švietimo skyrius.

2003 metų vasarą renovuota įstaiga.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 metų gegužės 29 dienos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-59 „Dėl Kvietinių darželio ir Kvietinių pradinės mokyklos reorganizavimo“ įstaiga reorganizuota sujungimo būdu į Kvietinių darželį-mokyklą.

Tų pačių metų spalio mėnesį dalis patalpų – atiduota Kvietinių medicinos punktui.

2005-10-01 mokykla-darželis gavo ūkinės-finansinės veiklos savarankiškumą.

2010–2011 mokslo metais veikė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišraus amžiaus vaikų grupės. Jas lankė 28 ikimokyklinio amžiaus vaikai iš Kvietinių ir aplinkinių kaimų, Vaitelių sodų   bendrijos.  Veikė dvi jungtinės (1–3 ir 2–4) klasės, kuriose mokėsi 17 mokinių.

Mokykla-darželis savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos-darželio nuostatais ir kitais veiklos dokumentais.