09Geg
2019
0

Sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Vertybės:

  • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
  • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
  • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
  • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
  • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

 

Principai:

  • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
  • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
  • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
  • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
  • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo.

 

 

Šių  metų vasario mėnesį mūsų Kvietinių mokykla-darželis suformavo komandą ir bendromis mintimis bei komandiniu darbu pateikėme prašymą tapti sveikatą stiprinančia mokykla. Be mūsų mokyklos dar 27 šalies mokyklos išreiškė norą tapti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir 34 mokyklos pateikė prašymą, kad būtų pratęstas jų pripažinimas sveikatą stiprinančiomis mokyklomis.

2019 m. balandžio 30 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija nagrinėjo 62 mokyklų prašymus dėl pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ar siekiančių, kad būtų pratęstas jų pripažinimas sveikatą stiprinančiomis mokyklomis. Posėdžio metu buvo aptarti sveikatos stiprinimo programų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės vertinimo išvados.

Išvados mus labai nudžiugino. Mūsų Kvietinių mokykla tapo sveikatą stiprinančia mokykla ir gavome gražų statusą. Nuo šiol jūsų vaikai lankys ne tik paprastą mokyklą ar darželį o sveikatą stiprinančią mokyklą. Šis statusas suteikiamas keleriems  metams, kurį reikia vis prasitęsti kas 5 metus.

Labai džiaugiamės esamu statusu ir dėkojame tėveliams bei mokyklos darbuotojams esantiems komandoje už palaikymą ir bendras mintis.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Ligita Uvarova