KLAIPĖDOS R. KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS PROGRAMA, 2010–2011 MOKSLO METŲ

parsisiųsti MS Word formatu

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS R. KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLĄ 2012–2013 M.M.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KLAIPĖDOS R. KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2012–2014 MOKSLO METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2013–2014 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2013–2014 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ R. LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI 

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2014–2015 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2014–2015 MOKSLO VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2015–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2015–2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA  

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2015–2016 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2016–2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2017-2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO VAIKŲ  DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR MŪSŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

 

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word for

KVIETINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

KVIETINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

KVIETINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVO 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS PLANAS

 

KLAIPĖDOS R. KVIETINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

KLAIPĖDOS R. KVIETINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO SĄLYGOMIS TVARKOS APRAŠAS