VEIKLOS KRYPTYS 2015–2020 METAMS

Misija: įstaiga – pedagogų ir ugdytinių pažintinė ir specialiųjų gebėjimų plėtotės vieta, garantuojanti vaikų saugumą, tobulėjimą, brandinanti pilietinę, aktyvią, kūrybingą asmenybę, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Vizija: besimokanti įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą ir formuojanti dorinius pagrindus.

Filosofija. Kiekvienas mūsų vaikas – unikalus, nepakartojamas. Kiekvienas nusipelnė dėmesio ir meilės. Bendruomenės užduotis – padėti atskleisti vaiko gebėjimus, sukurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.

Vertybės: atsakomybė, sąžiningumas, kūrybiškumas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI

  • Ugdymo proceso kokybės gerinimas;
  • Bendruomenės pilietiškumo ugdymas;
  • Lopšelio-darželio bendruomenės narių sveikatingumo ugdymas.