MOKAMOS PASLAUGOS

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T11-432 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-342 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d.

parsisiųsti MS Word fomatu

 

NEMOKAMAI TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

LOGOPEDO PASLAUGOS

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo sutrikimus, bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijosmetodus ir būdus. Logopedas organizuoja  individualius, pogrupinius, grupinius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. 

Logopedės Ilonos Puškorienės

Darbo laikas:

Pirmadienis  13.00 – 18.00 val.

Antradienis   8.00 – 14.00 val.

Tel. nr. 8 610 19908

 

SPEC. PEDAGOGO PASLAUGOS

SPEC. PEDAGOGAS teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikui ar vaikų grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Spec. pedagogės Ilonos Puškorienės

Darbo laikas:

Ketvirtadienis  13.00 – 18.00 val.

Tel. nr. 8 610 19908

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PASLAUGOS

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos ugdymo įstaigoje

  1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, vaikams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
  2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida ugdymo įstaigos stenduose, lankstinukuose ugdymo įstaigos bendruomenei.
  3. Pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  4. Individualių konsultacijų teikimas Įstaigos bendruomenei.
  5. Pagal kompetenciją pirmos pagalbos suteikimas.
  6. Lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų prevencijos organizavimas.
  7. Prižiūri maitinimo organizavimą teisės aktų numatyta tvarka.

DARBO LAIKAS

Antradienis 9.00 – 14.00 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Rasa Palionienė

Tel. nr. 868089671

El. p.: rasa.palioniene@visuomenessveikata.lt

 

PSICHOLOGO PASLAUGOS

Psichologas darželyje:

*konsultuoja vaikus, tėvus, darželio bendruomenę klausimais susijusiais su vaiko psichologine gerove, raidos bei ugdymosi ypatumais;
*padeda įvertinti vaiko galias bei sunkumus;
*padeda spręsti ugdymosi sunkumus;
*padeda spręsti darželyje kylančias krizines situacijas;
*atlieka prevencinę veiklą psichologiniam klimatui gerinti;
*veda edukacinius užsiėmimus vaikams, tėvams, darželio darbuotojams.
Psichologė
Deimantė Adakauskienė
DARBO LAIKAS:
Trečiadienis 8:00-13:00
Tel. nr. +37068924353