MOKAMOS PASLAUGOS

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T11-432 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-342 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d.

parsisiųsti MS Word fomatu

 

NEMOKAMAI TEIKIAMOS PASLAUGOS

Logopedo paslaugos

Logopedas teikia specialią pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo, raššomosios kalbos (skaitymo ir raššymo) bei kitų komunikacijos sutrikimų. Remiantis specialia kalbos tyrimo metodika yra tiriama ugdytinių kalba, nustatomi sutrikimai. Pagal sutrikimų pobūdį, jų sunkuma yra numatoma individuali, grupinė logopedinė pagalba. Logopedinės pratybos vyksta du kartus per savaitę. Pratybų temos, kalbinė medžiaga, vaizdinės priemonės yra derinamos su bendru vaiko ugdymo procesu, parenkamos, pritaikomos, atsižvelgiant į vaiko individualumą, poreikius. Tėvai, pedagogai informuojami apie vaiko pasiekimus, teikiamos rekomendacijos, kaip efektyviai įveikt sutrikimą.